Vos HRM Consultancy

CV

2006 - 2008                   :          
Manager HR PU EIS & Operations Center, Atos Origin, Utrecht

Functie-inhoud: Leidinggeven aan 9 HR-medewerkers. Lid MT HR divisie MO.

Totale personeelssterkte: 1500 medewerkers.
Speerpunten:

Ø     begeleiding organisatieveranderingstraject Advanced Operations incl. HR-verantwoordelijkheid t.a.v. implementatie ontmanteling PU EIS (1300 -> 150 mdw) en op- en inrichting Operations Center (0 -> 1500 mdw.).  De change omvatte het volledig scala aan HR-consequenties te weten formatie, functiebouwwerk, standplaatswijzigingen, matching en training/opleiding;
Ø     transitie van de rol van de HR Officers volgens het Ulrich-model naar partner-in-business;
Ø     opzetten en invulling geven aan strategische personeelsplanning zowel kwantitatief als kwalitatief (skill mix) inclusief restructuring;

Ø     initiëren van een divisiebredegeïntegreerde, strategische recruitment-aanpak;

Ø     opzetten en inrichten HR Shared Service Center

 

2005 - 2006                :

Manager HR Centrale Staven, ProRail, Utrecht

Functie-inhoud: Leidinggeven aan 10 HR-medewerkers. Lid MT HR.

Totale personeelssterkte Centrale Staven, ICT-Services, Spoorontwikkeling: ca. 800 medewerkers (excl. ca. 150 inhuur)

Speerpunten:

Ø     begeleiding als change agent organisatieverandering bedrijfseenheid ICT-Services inclusief in/outsourcing en omzetting inhuur naar vaste formatie;
Ø     optimalisatie dienstverlening HR Service Unit in kader van ProRail-vorming (uniformiteit, efficiency-verbetering, e-HRM (SAP HR));
Ø     faciliteren vormgeving en uitvoeren van competentie-ontwikkeling ICT-Services (management en medewerkers)

  

2004 - 2005                :

Manager HR, KPN Sales, Den Haag

Functie-inhoud: Leidinggeven aan 14 HR-medewerkers. Lid MT Sales en

MT HR KPN. Advisering MT Sales inzake HRM-vraagstukken.

Totale personeelssterkte Sales: ca. 1650 medewerkers

Speerpunten:

Ø     kwalitatieve personeelsplanning en mobiliteitsbevordering;
Ø     continue optimalisatie Sales-organisatie als change agent: o.a. nieuwe organisatie-inrichting (volledig nieuw functiebouwwerk incl. formatie) en integratie van 3 Sales Support-organisaties tot 1 centrale (optimalisatie standplaatsen en werkwijze);  
Ø     begeleiding als HR projectmanager van de fusie SNT/KPN en de vorming van een geïntegreerde Businessline van oud SNT- en KPN-medewerkers inclusief opzet nieuw functiebouwwerk en harmonisatie arbeidsvoorwaarden;
Ø     vormgeven en uitvoering (laten) geven aan Management Professional Programme (2004) en vervolg (2005);
Ø     vormgeven en uitvoering (laten) geven aan een Strategisch Management Development Programma

 

2001 - 2004                 :

Manager HR, KPN Business Unit Vaste Telefonie, Den Haag

Functie-inhoud: Leidinggeven aan 9 HRM-medewerkers. Lid MT BU VT.

Advisering MT BU VT inzake HRM-vraagstukken.

Totale personeelssterkte BU VT: ca. 1450 medewerkers

Speerpunten:

Ø     vormgeven en implementeren transformatieproces BU: wijziging aard organisatie – van marketing unit naar een operationelere unit (inclusief facturering, billing, klantenservice) - groei (van 400 naar 1450 medewerkers) in combinatie met gedwongen ontslag (nieuw functiebouwwerk, standplaatsenbeleid);
Ø     vormgeven en uitvoering (laten) geven aan programma voor bevordering multidisciplinaire samenwerking (“ketenmanagement”):

Ø     vormgeven nieuw HRM-team;

Ø     mede ontwikkelen Talent Development-beleid Divisie Vast;

Ø     harmoniseren arbeidsvoorwaardenbeleid Divisie Vast

 

2000 - 2001                 :
Waarnemend manager HR, KPN Consumentenmarkt, Den Haag
Functie-inhoud: Leidinggeven aan 11 HR-medewerkers. Lid MT CM.

Advisering MT CM inzake HRM-vraagstukken.

Totale personeelssterkte CM: ca. 1300 medewerkers

Speerpunten:             

Ø     change agent inzake organisatieveranderingstraject;

Ø     vormgeven/implementeren talent development-programma;

Ø     loonkostenreductie o.b.v. aanscherping toepassing arbeidsvoorwaardenbeleid

 

1999 - 2000                :

HR-adviseur, KPN Telecom B.V., KPN Consumentenmarkt, Eindhoven

Functie-inhoud: Allround functie met nadruk op advisering en coaching van lijnmanagement Primafoons regio ZO en Midden bij uitvoering van het HR-beleid (ca. 350 medewerkers)

1997 - 1999                :           

Senior Personnel Officer Compensation & Benefits, PLM, Dongen

Functie-inhoud: Ontwikkelen modern arbeidsvoorwaardenbeleid en zorgdragen voor uitvoering van het P&O-beleid.

Speerpunten:

Ø     moderniseren arbeidsvoorwaardenbeleid incl. personeelshandboek;
Ø     ontwerpen van en uitvoering geven aan Sociaal Plan (van werk-naar-werk) en bedrijfseigen CAO inclusief overleg met OR en vakbonden;
Ø     uitvoeren ontslagprocedures (in het kader van WAO/reductie);
Ø     uitvoering functiewaardering in nieuwe methodiek;
Ø     ontwikkeling/implementatie van competentiemanagement;
Ø     inrichting nieuwe personeelsinformatiesysteem (SAP R3);
Ø     coaching Junior Personnel Officer;
Ø     vanuit werknemerszijde lid van het (Pre)Pensioenfonds

1996 - 1997                :

Personnel Officer Operations, PLM, Dongen

Functie-inhoud: Zorgdragen voor uitvoering van en het bijdragen aan de ontwikkeling van het P&O-beleid voor Operations (300 medewerkers).

Speerpunten:

Ø     coaching lijnmanagement bij uitvoering P&O-beleid;
Ø     (mede) ontwikkelen van een modern integraal P&O-beleid;
Ø     ontwikkelen van en toezien op naleving van een strict beleid inzake ziekteverzuimbeheersing;
Ø     mede ontwikkelen PLM Touch-programma in kader van cultuurveranderingstraject

1993 - 1996                :
Specialist Arbeidsvoorwaarden, Mars B.V., Veghel

Functie-inhoud: Ondersteunen bij de beleidsontwikkeling van het totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Speerpunten:

Ø     ondersteunen bij de beleidsontwikkeling inzake arbeidsvoorwaarden;

Ø     uitvoeren van diverse interne en externe benchmark onderzoeken op het gebied van arbeidsvoorwaarden;

Ø     ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe state of the art (pre)pensioenregeling;

Ø     uitvoering expatriate beleid (vergunningen, huisvesting, vergoedingen);

 

1988 - 1993                :

Assistent Personeelsfunctionaris, Mars B.V., Veghel

Functie-inhoud: Ondersteunen van de personeelsmanagers bij de uitvoering van het P&O-beleid voor Operations (ca. 700 medewerkers).
Speerpunten:

Ø     ondersteunen van de personeelsmanagers bij uitvoering P&O-beleid voor Operations (700 medewerkers)

Ø     verzorgen van de personeelsadministratie voor Operations inclusief ken- en stuurgetallenrapportages Mars Veghel;

Ø     verantwoordelijk voor inlening van uitzendkrachten