Vos HRM Consultancy

Interim & Project Management

Deze specifieke vorm van kwalitatieve en kwantitatieve HR-dienstverlening is bedoeld als oplossing voor al uw vraagstukken met betrekking tot:

Vervangingsmanagement; vanuit een sterke behoefte aan continuïteit van de HR-dienstverlening binnen uw organisatie bijv. in geval van zwangerschap of arbeidsongeschiktheid van uw HR-functionaris;

Change/Crisis management; gericht op het verbeteren en/of vernieuwen van processen en/of organisaties. Te denken valt aan unieke, kennisintensieve processen zoals fusies/overnames, start-ups, business process redesign, down- and rightsizing.

Project management; gericht op het initiëren, realiseren en afronden van een project. Dit kan zowel in situaties in het kader van vervangings-, verander- als crisismanagement. Voorbeelden van HR-taken die zich bij uitstek lenen als project zijn de invoering van competentiemanagement, het ontwikkelen van een functiewaarderingssysteem, management development-programma, loopbaan- en mobiliteitsprojecten en het doorlichten van een arbeidsvoorwaardenpakket.  

Mijn brede kennis en ervaring werkt katalyserend in processen die u geïmplementeerd wilt hebben in uw organisatie. Ik versta het vak, kan me razendsnel inleven in uw bedrijfscultuur, weet specifiek, meetbaar, realistisch en tijdsgebonden uw organisatie en/of HR-afdeling te ondersteunen. Parate kennis, creativiteit en transparantie zijn kwaliteiten die ik hierbij graag uitnut.