Vos HRM Consultancy

Vervulde opdrachten

- vanaf mei 2010 tot 1 januari 2011 (4-5 dagen per week):
Teammanager HR bij een dienstverlenende organisatie in verandering. De Meern. Als manager HR a.i. verantwoordelijk voor leidinggeven aan het HRM-team (10 direct reports), realisatie van het jaarplan en het mede vormgeven en implementeren van een substantiële kwaliteitsverbetering in de performance van de medewerkers. Vanaf september Projectmanager HR met het oog op de per januari 2011 in te zetten nieuwe besturing in combinatie met downsizing.
- vanaf november 2009 tot april 2010 (4 dagen per week):
Project HR manager bij een voedingsmiddelenindustrie van ca. 250 medewerkers. Nijmegen. Projecten onder andere harmonisatie arbeidsvoorwaardenbeleid n.a.v. afsplitsing organisatie, opzetten arbeidsvoorwaardenbeleid en HR-administratie (incl. expats) voor vanuit Frankijk naar Nederland verplaatst hoofdkantoor.
- vanaf februari 2009 tot oktober 2009 (4 dagen per week): 

Interim manager HR bij een dienstverlenende organisatie in verandering, Utrecht.

Als manager HR a.i. verantwoordelijk voor leidinggeven aan het HRM-team (6 direct reports, 4 functional reports), realisatie van het jaarplan en het mede vormgeven van de door te voeren organisatieverandering voor de HRM-afdeling en eigen eenheid.   
- vanaf augustus 2008 tot juni 2009 (1 dag per week): 
HR-adviesopdracht t.b.v. een taleninstituut, Waalwijk
Als HR Consultant verantwoordelijk voor actualisering, verdere ontwikkeling en implementatie van het HR-beleid in algemene zin en het beoordelings- en beloningsbeleid in het bijzonder, optimalisatie van de HR-administratie en coaching van lijnmanagement m.b.t. de gewenste managementstijl
-
van februari 2008 tot januari 2009 (4 dagen per week): 
Interim projectmanager bij een gerenommeerde bank, Eindhoven/Utrecht
Als deelprojectleider verantwoordelijk voor het bepalen, overeenkomen, vastleggen en tot
standbrengen van gedragen business requirements voor op t
leveren e-HRM scenario's (SAP HR) 
binnen afgesproken tijd en budget.  
 -  van maart 2008 tot ultimo 2008:

 HR-adviesopdracht t.b.v. een financiële adviesgroep, Eindhoven/Breda
Als HR Consultant in afstemming met de directie verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van een modern, geïntegreerd  HR- beleid. E.e.a. resulteert concreet o.a. in  vastlegging in een HR-handboek. Daarnaast ad hoc advisering.